Persbericht 22 Maart 2017

Nieuwe ‘Universele Vertaler’ toegepast internationale onderwijsprogramma’s

Nederlands bedrijf dat stem-vertaalapparaten maakt en internationale onderwijsorganisatie bundelen krachten

GEZAMENLIJK PERSBERICHT
22/03/2017

Nieuwe ‘Universele Vertaler’ toegepast internationale onderwijsprogramma’s

Nederlands bedrijf dat stem vertaalapparaten maakt en internationale onderwijsorganisatie bundelen krachten.

 

In lijn met haar maatschappelijke doelstellingen, heeft Travis B.V., een innovatief bedrijf dat stem vertaalapparaten ontwikkelt een samenwerking gesloten met Open Learning Exchange, een van origine Amerikaanse organisatie die onderwijsprogramma’s faciliteert voor mensen in ontwikkelingslanden.
In de voorverkoop van Travis the Translator apparaten, kan ook worden gekozen voor het doneren van een apparaat voor vluchtelingen die deelnemen aan OLE-programma’s. De gedoneerde apparaten zullen worden ingezet in OLE centra in landen met veel vluchtelingen zoals Turkije en Jordanië. De vluchtelingen zullen de apparaten gebruiken tijdens het leren van een nieuwe taal.

“Veel vluchtelingen worden geconfronteerd met taalbarrières in de landen waar zij terechtkomen. We geloven dat de Travis the Translator kan bijdragen in het wegnemen van deze barrières en hen een uitzicht kan geven op een betere toekomst. Met het apparaat zullen vluchtelingen een betere start kunnen maken in een nieuwe omgeving en het leren van een nieuwe taal, en hen daarmee kunnen helpen hun volledige potentieel in te zetten,” aldus Lennart van der Ziel, CEO van Travis.

“Iedereen heeft het recht en de verantwoordelijkheid op kwalitatieve basaal onderwijs en anderen daarmee te helpen”, aldus Richard Rowe, Voorzitter & CEO van OLE.

Het samenwerkingsverband zal worden gelanceerd op 22 maart 2017 in de CIC innovatie-centra in Rotterdam (Travis) en Cambridge, Verenigde Staten (OLE), van waaruit beide organisaties opereren. Daarnaast worden er op 23 maart 2017 informatieve sessies verzorgd rond het samenwerkingsverband tijdens Venture Café bijeenkomsten in CIC St. Louis, Verenigde Staten en CIC Miami, Verenigde Staten.

Over Travis

Travis, opgericht in 2016 in Rotterdam, heeft Travis the Translator ontwikkelt: een handzaam stem vertaalapparaat dat gebruikmakend van kunstmatige intelligentie en hoogwaardige stemherkennings-technologie, 80 talen online en 20 talen offline kan vertalen. Daarmee is een wereld zonder taalbarrières niet langer een utopie.

Travis the Translator zal 22 maart 2017 officieel worden gelanceerd op het crowdfunding platform Indiegogo, kort nadat het overweldigende wereldwijde media aandacht heeft gehad tijdens de aankondiging op het Mobile World Congress in Barcelona van 27 februari tot en met 3 maart.

Het team achter Travis the Translator, bestaande uit mensen met twaalf nationaliteiten, gelooft dat een wereld zonder taalbarrières mogelijk is en wil een wereldwijde taalbeweging starten deze zomer, wanneer de apparaten zullen worden geleverd vanuit de opbrengst van de crowdfunding.

Over OLE

Open Learning Exchange (OLE), opgericht in 2007 in Cambridge (VS), is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het is haar missie om onderwijzers en studenten over de hele wereld aan hoogwaardige lesreeksen en -materiaal te helpen.

OLE heeft een software tool ontwikkelt dat PLANET heet – Personalized Learning Accelerated with Networked Energizing Teams. PLANET maakt het volgen van individuele onderwijsprogramma’s waar dan ook ter wereld mogelijk. Het heeft zich in meerdere formele en informele onderwijssituaties bewezen, inclusief in vluchtelingenkampen. Daar komt bij dat PLANET’s lage kostprijs het mogelijk om kwalitatief basisonderwijs voor ieder land breed beschikbaar te maken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Travis
Stationsplein 45 – A.4002
3013 AK Rotterdam
[email protected]
www.travistranslator.com/launch

Persmaterialen: www.travistranslator.com/press

Open Learning Exchange
One Broadway
Cambridge, MA 02142 (Verenigde Staten)
[email protected]
www.ole.org

Media bestanden
JPG (1200×615)